תקנון האתר

תקנון זה הוא חוזה מחייב בין מפעיל האתר לגולשים באתר.

תנאי לגלישה באתר הוא היות הגולש בגיר בן 18 שנים. אם אינך בגיר, אתה נדרש שלא לגלוש באתר ולעזוב באופן מיידי את האתר. מפעילי האתר לא יהיו אחראים בכל אופן לכל תוכן, ו/או התקשרות, ו/או שימוש, ו/ או גישה לאתר על ידי כלל הגולשים, ללא תלות בגילם, או מינם.

התקנון מחייב את הגולשים באתר בכל גלישה באתר (להלן: "הגולש"), ללא חשיבות האם הגולש מעיין באתר באמצעות מחשב נייח, נייד, טלפון חכם, טאבלט, ו/או כל אמצעי מכאני, ו/או אופטי אחר מכל סוג שהוא.

גולש שאינו מסכים להוראות התקנון, מתבקש שלא להמשיך לגלוש באתר. גלישה באתר, מהווה הסכמה מפורשת מצד הגולש לכל הוראות התקנון ולקיומן באופן מלא.
אחריות מפעילי האתר מוגבלת כמפורט בתקנון זה. מפעילי האתר לא יהיו אחראים לפעולות בין גולשים באתר לבין צדדים שלישיים כלשהם, לרבות נותני השירותים המפרסמים ותוכן הפרסומים באתר.

אתר זה מהווה קניון וירטואלי, במסגרתו נותני שירותים שונים מפרסמים את שירותיהם. האחריות הבלעדית לתוכן הפרסומים, לרבות לנכונותם, ו/או לדיוקם, ו/או לרמת השירותים, ו/או לתמונות המפורסמות באתר ע"י נותני השירותים מוטלת על נותני השירותים בלבד!!! למען הסר ספק, למפעילי האתר אין כל אחריות מכל סוג שהוא לתוכן הפרסומים, לרבות לנכונותם, ו/או לדיוקם, ו/או לרמת השירותים, ו/או לתמונות המפורסמות באתר והם לא יישאו בכל אחריות שהיא לנזקים ישירים, ו/או עקיפים, ו/או להוצאות ישירות, ו/או עקיפות (לרבות שכ"ט עורכי דין) שייגרמו לגולשים באתר, בשל רכישת שירותים ממפרסמים באתר, או כל מו"מ ושיחות, או התכתבויות עם מפרסמים באתר.

אתר זה אינו מהווה אתר פרסומי לשירותי מין, מפעילי האתר יסירו באופן מיידי כל פרסום באתר, ככל ויתברר להם, שמדובר בפרסום לשירותי מין האסורים לפי החוק. יודגש שלפי סעיף 205ג (א) לחוק העונשין- חל איסור על פרסום שירותים של העוסקים בזנות. מפעילי האתר פועלים בהתאם לחוק זה ויסירו כל פרסום שיתגלה שהוא מהווה הפרה של חוק זה.

תפריט נגישות